• 3,918 TL

  • 4,612 TL

  • 162,19 TL

  • 103.756

METAL İŞLEME SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI TEKNOLOJİ PLATFORMU 3T FUARI 10 MART’TA AÇILIYOR

Metal İşleme Sektörünün Uluslararası Teknoloji Platformu 3T Fuarı 10 Mart’ta Açılıyor
23 Şubat 2016 Salı 08:48

Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı marka fuarlarından biri olan 3T; Uluslararası Metal İşleme, Kalıp, Otomasyon ve Kaynak Teknolojileri Fuarı, 10-13 Mart 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin yeni ve modern fuar alanı olan “fuarizmir”de 14’üncü kez gerçekleştirilecek. Yağmur Fuarcılık tarafından yıllardır başarıyla organize edilen 3T Fuarı hakkında Halkla İlişkiler Müdürü Yasemin Erkimen ile fuarın en son teknoloji ve gelişmelerini konuştuk.

Kısaca3T Fuarı’ndan ve teknolojik anlamda metal işleme sektörüne kazandırdıklarındanbahseder misiniz?  

Geçen yüzyılın ikinciyarısından itibaren üretim hayatına giren CNC (Nümerik Bilgisayar Kontrol)donanımlı tezgahlar ve eş zamanlı olarak gelişen yarı iletken ve bilgisayarteknolojisi, bir çok sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olmuş ve teknolojidedevrim olarak kabul edilmiştir. CNC tip makineler yeni gelişen robot veotomasyon sistemleriyle kombine edilerek; üretimde esnek iş sürecine geçişyapılmış, genel maliyetler düşerken verimlilik en üst seviyeye ulaşmıştır. Bugelişmeler parça tasarımı alanında bilgisayar yazılımları ile birleşince,kaliteli, esnek ve ucuz maliyetli üretim hızlı bir büyümeyi ortaya çıkarmıştır.Gelişen bu teknolojiyle birlikte metal işleme sektörü de, ülkemizde ekonomininkilit sektörü olarak kabul edilebilir.

Otomotivden beyazeşyaya, madeni eşyadan her türlü yedek parça üretimine kadar çok sayıda iş koluyatırım malı, ara malı ve tüketim malı üreterek ciddi bir katma değeroluşturmaktadırlar. Fakat bu katma değer olması gerekenin çok altındadır.Maalesef ülkemizde yüksek teknolojiye geçiş hızı gelişmiş ülkelere oranla dahaazdır. Bir yandan kaliteyi, verimliliği ve üretkenliği arttırırken bir yandanda maliyetleri azaltmak, katma değeri yüksek ürün üretmeyi ve dünya genelinderekabetçi olabilmeyi sağlayacaktır. İşte ülkemizde kullanılan üretimteknolojilerinin analizi ve gelişme eğilimi 3T Fuarı’nın yapılandırılması içinnesnel bir zemin teşkil etmiştir. 3T Fuarı ile ilk kez Metal işleme, Kalıp veOtomasyon Teknolojileri aynı çatı altında birleştirilmiş ve üretimteknolojisinde bütünsellik ilkesi ortaya konulmuştur. 

Günümüzde sanayirekabetinin teknolojiye ve bilgiye dayalı olması 3T Fuarı’nın önemini daha daarttırıyor. İlk olarak 2000 yılında düzenlediğimiz 3T Fuarı, yıllar içindeTürkiye’de metal işleme teknolojisi sektöründe yapılan en büyük uluslararasıfuarlardan biri haline geldi. 3T Fuarı’nın çerçevesini belirleyen ve üretimsürecinin sac ayağını oluşturan 3 konuyu; CNC kontrollü makine teknolojisini,yazılım tabanlı kalıp tasarımlarını ve otomasyon-endüstriyel kontrolsüreçlerini aynı çatı altında buluşturan Yağmur Fuarcılık, bu yıl da 10-13 Marttarihleri arasında fuarizmir’de metal sektörünü bir araya getirerek yine birbaşarıya imza atacak.

 

3TFuarı’nın katılımcı açısından katkı ve avantajları arasında nelerisayabilirsiniz?

Türkiye’de metalişleme teknolojisi sektöründe yapılan en büyük uluslararası fuarlardan biriolan 3T Fuarı’nın 2015 yılında gerçekleşen son organizasyonu toplam 17 ülkeden252 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşti.  Alanındalider markaların bulunduğu yerli katılımcılarla beraber A.B.D., Hollanda,İsrail, Tayvan, Kore, Almanya, Çin, İtalya, İngiltere, İsviçre, Japonya,Hindistan, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg ve Avusturya’dan firmalaryer aldı. Otomasyon eksenli son teknoloji ve yenilikleri içeren makine, ekipmanve cihazların eşlik ettiği fuar tam bir inovasyon etkinliğine sahne oldu. 3TFuarı, her yıl sektörden çok sayıda yöneticiyi alanlarındaki yeniteknolojilerle buluşturuyor. Yağmur Fuarcılık olarak, 3T Fuarı’nda farklı ürün gruplarınınolması konusunda oldukça seçici davranarak, ihtiyaçların bütünsel olarakkarşılandığı bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 

Bu yıl daverimlilik-üretkenlik artışı, ucuz maliyet ve kaliteli üretim ile rekabetgücünüzü artırarak uluslararası pazarlara açılacak bir döneme, esnek işsüreçleri ve otomasyonla geçiş yapabilmeniz için 3T Fuarı’nda dünyanın dört biryanından 300’ün üzerinde firma ve marka ile size çözüm ortaklığı sunacağız.

Ayrıca katılımcılara3T Fuarı’nda KOSGEB ve İzmir Ticaret Odası tarafından Fuar Katılım Desteğiverilmektedir. 

Fuardasergilenecek ürün ve teknolojiler nelerdir?

3T Fuarı’nda bu yılsergilenecek ürün ve teknolojiler; CNC dik-yatay işlem merkezi ve tornatezgahları, Talaşlı imalat makineleri, Metal-Sac işleme makineleri, Yüzeyişleme makineleri, Hidrolik-Eksantrik presler, Kaynak makineleri veekipmanları, Kaynak otomasyon sistemleri, Kaynak ve dolum malzemeleri, Fiberlazer sistemler, Kalıp sistemleri, Otomasyon teknolojileri, CAD-CAM sistemleri,CNC plazma kesim makineleri, Kumlama makineleri ve kabinleri, Sanayitekerlekleri, Çubuk sürme sistemleri, Tel erozyon makineleri, Hızlı delik delmemakineleri, Endüstriyel robotlar, Lazer kesme sistemleri, Şerit testeretezgahları, Markalama makineleri, Yan sanayi ürünleri, Elektrikmotorları-Redüktörler, Kesici-Delici-Tutucu takımlar, Hırdavat ve El aletleri,Endüstriyel yağlar, Vibrasyon makineleri, Boru-Profil Makineleri, Rulman,Konveyör sistemleri, Delikli sac, Ölçüm cihazları ve sistemlerinden oluşuyor.

Ziyaretçiaçısından bakacak olursak fuarın katkıları nelerdir?

Aynı ürün grubundafarklı bir çok marka ve ürünün bir araya geldiği fuarda ziyaretçiler, ürünleriteknoloji, tasarım ve fiyat bazında karşılaştırma imkanı buluyorlar. Yerli veyabancı birçok firmayı buluşturan fuar, yatırımcılar için de araştırma vebirçok yeni tedarikçi ile bağlantı kurma noktası. Dünyada o alanla ilgiliüretilen tüm teknolojileri aynı anda sunması, yatırımları için en doğru kararıvermek isteyen ziyaretçilerin 3T Fuarı’nı tercih etmesinin en büyük sebebinioluşturuyor. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen sanayiciler,sektör temsilcileri, mühendisler, teknolojideki yeniliklerle tanışarak; yeniproje, yatırım ve iş süreçleri için anahtar çözümler bulabilecek, daha etkinbir teknoloji yönetimi için yeni bilgilere kavuşabilecekler.

Son3 yıldır 3T Fuarı kapsamında Welding Özel Bölümü açıyorsunuz. Bu bölümünkatılımcı ve ziyaretçilere katkıları nelerdir?

Bu yıl 14’üncü kezdüzenlenecek 3T Metal İşleme, Kalıp, Otomasyon ve Kaynak Teknolojileri Fuarıözel Kaynak Teknolojileri Bölümü ile metal üretim alanındaki inovasyon veteknoloji çıtasını bir adım daha yükseltiyor. Metal işleme makineleri vefabrika süreçleri içerisinde otomasyon, kontrol, kalıp/tasarım, modelleme,yapay zeka alanlarının bütünsel işleyişini sunan ve bu konuda ülkemizde tekfuar olma özelliğini taşıyan 3T, verimlilik, enerji tasarrufu, optimizemaliyet, yaratıcılık, rekabet, sürdürülebilirlik, büyüme, pazar geliştirmekonularında sektör üreticilerine çözümler sunuyor.

“Birleştirme, Kaynakve Kesme Teknolojileri Özel Bölümü” ile birlikte 3T Fuarı, metal malzemeninüretim formlarındaki fiziki kullanım süreçlerinin en üst teknolojik yöntemlerlebirleştirilme uygulamalarını kapsamına alıyor. Yüksek gerilimli çeliklerin kaynakve tasarımlarından lazer kesimin en son yeniliklerine; tahribatsız muayenedenkalite güvence uygulamalarına kadar teknoloji ve yeni projelerin yer alacağıfuar, metal işleyen üreticilerin ihtiyaç duydukları her konuya bütünselerişimini sağlayacak.

3TFuarı son yıllarda gerçekleştirdiği büyüme artışını 2016 yılında da devamettiriyor mu?

3T Fuarı, son yıllardaönemli bir büyüme trendine girdi. 2015 yılında on üçüncü kez düzenlenen fuar,tarihinin son yıllardaki en başarılı büyüme ataklarından birini gerçekleştirirkenfirma katılımı %45, ziyaretçi sayısı yönünden ise %15 artış sağladı. 

3T Fuarı’nın 2015yılında gerçekleşen son organizasyonu toplam 17 ülkeden 252 firma ve firmatemsilciliğinin katılımıyla gerçekleşti. 3T Fuarı’nı Türkiye ve dünyanın dörtbir yanından sektör profesyoneli ziyaret etti. Aralarında; Almanya, Cezayir,Kosava, Yunanistan, Bulgaristan, Mısır, Hollanda, Irak, İspanya, İsviçre,Libya, Tunus, Ürdün, A.B.D., Fransa, İngiltere, Japonya, Nijerya, Rusya,Slovakya, Sudan ve Suriye olmak üzere 23 farklı ülkeden ziyaretçiyi ağırladı.3T 2015 Fuarı’nı 4 gün boyunca 23 farklı ülke, 44 il ve 32 farklı sektörden11.828 sektör profesyoneli ziyaret etti.

Fuartanıtım ve duyurularını ağırlıklı olarak hangi alanlara yöneltiyorsunuz?

Yağmur Fuarcılık olaraktanıtım çalışmalarımızı, 81 ilde, 95 ülkede sektör bazında 50 bine yakın hedefkitle firma üzerinden yürütmekteyiz. Tanıtım çalışmalarını, en etkili yöntemolan hedef kitleye doğrudan tanıtımı ele alarak, uluslararası, ulusal vebölgesel olmak üzere üç ana eksende gerçekleştirmekteyiz. Fuar hazırlıklarıdöneminde firmalara birebir tanıtım yapılması dışında, posta, internet,ulusal-yerel basın ve açık hava reklamcılığı kullanılarak aktif bir tanıtımçalışması yürütülmektedir. Ayrıca bu çerçevede ticaret-sanayi odaları,konsolosluklar, ticaret müşavirlikleri, ithalat-ihracat birlikleri ile yapılanişbirliği tanıtım etkinliklerine büyük katkısı olmaktadır. Ayrıca 3T Fuarı’nadoğrudan yatırımcı ve talepkar firmaları çekmek amacıyla sanayisi gelişmiş illerdenücretsiz otobüs servisleri düzenliyoruz. Madeni Eşya Odaları, Sanayi ve TicaretOdaları ve çeşitli Meslek Odaları ile işbirliği yapılarak düzenlenenorganizasyonlarda Konya, Adapazarı, Kayseri, Adana, Gaziantep, Eskişehir,Bilecik, Çanakkale gibi Türkiye’nin farklı illerinden gelen alım heyetlerininfuar katılımcıları ile buluşması sağlanıyor.

3TFuarı bu yıl yeni fuar alanı “fuarizmir”de düzenleniyor. Söz konusu yerdeğişikliğinin ne tür getirisi olacak?

13 yıldır İzmirKültürpark Fuar Alanı’nda düzenlenen 3T Fuarı, 2016 yılında İzmir Gaziemir’de2015 yılında açılışı gerçekleşen “fuarizmir”’de düzenlenecek. 13,000 m2’likC Holünde 14’üncü kez kapılarını açacak 3T Fuarı 10-13 Mart 2016 tarihleriarasında ziyaretçilerle buluşacak.

Havaalanına 8 km, fuarmerkezine 12 dakika uzaklığında, 330,000 m2 alana sahip olanfuarizmir; 4 fuar holü, 4 seminer salonu, 5 toplantı odası, açık sergi alanı,amfi tiyatrosu, fuar meydanı, fuar sokağı, otoparkı, cafe ve restoranalanlarıyla Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı.

Bu haber 2686 defa okundu

DİĞER HABERLER

Metal İşleme Tezgahlarında Planlı Bakımın Önemi

Metal İşleme Tezgahlarında Planlı Bakımın Önemi

Merhaba değerli okurlarımız, bu sayımızda UNITEC Makina Servis Müdürü Sn. Gökhan GÖKGEZER ile oldukça faydalı olacağını düşündüğümüz ‘’ Tezgahlarda Planlı Bakım ‘’ üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Planlı bakım üzerine yaptığımız bu söyleşide; doğru planlı bakım nasıl gerçekleşir, planlı bakımın imalat süreçlerine olan etkisi gibi sorularımızı sorduk. Kendilerine, tüm misafirperverliği ile bizlere cevap verme nezaketini gösterdiği için teşekkür ederiz. Şimdi sizleri bu güzel söyleşi ile baş başa bırakıyoruz.

Geri Dönüşüm Sektöründe Yerli Çözümleriyle Öncü, GCM Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm Sektöründe Yerli Çözümleriyle Öncü, GCM Geri Dönüşüm

Merhaba değerli okurlarımız, GCM Geri Dönüşüm’ün müşteri odaklı çözümleriyle verimli geri dönüşüm makinaları ürettiğini hepimiz biliyoruz. Böylesine yenilikçi Geri Dönüşüm Makine üreticisi bir markayı yerinde ziyaret ettik ve onlardan geri dönüşüm sektörü hakkında bilgiler alarak, sizinle paylaşmaya çalıştık.

BİR FUARDAN DAHA FAZLASI: R+T TÜRKİYE 2017

BİR FUARDAN DAHA FAZLASI: R+T TÜRKİYE 2017

Merhaba değerli okurlarımız, iş fikirlerinin işe dönüşmesine hizmet eden fuarcılık tecrübesi ve yaptığı analizleri pazarın hedeflerini belirlemek üzere kullanmasıyla tanınan MESSE STUTTGART ARES FUARCILIK kapılarını bizlere açtı. Türkiye’deki tek ticari fuar olan ve açık, kapalı tüm mekân çözümleri için son teknolojiyle üretilen sistemlerin sergileneceği “R+T TURKEY 2017” kapsamında Ares Fuarcılık’tan Genel Müdür Ufuk ALTINTOP’la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

BİR “KAYIŞTA” GÜVEN VE KALİTENİN AHENGİ

BİR “KAYIŞTA” GÜVEN VE KALİTENİN AHENGİ

“OPTIBELT’in sunduğu hizmet ve sağladığı ürün kalitesine tanık olan her müşteriden alınan ufak bir övgü ya da teşekkür asıl motivasyonumuzun kaynağını oluşturmaktadır.” Murat Güracar OPTIBELT Türkiye Genel Müdürü

METAL İŞLEME SEKTÖRÜNÜN DÜNYA MARKALARI TÜRKİYE’DE

METAL İŞLEME SEKTÖRÜNÜN DÜNYA MARKALARI TÜRKİYE’DE

Merhaba değerli okurlarımız bu ay sizler için UNİTEC Makine Genel Müdürü Baykal KARAGÖZ keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bir Elektrik Motorundan Daha Fazlası

Bir Elektrik Motorundan Daha Fazlası

Merhaba değerli okurlarımız bu ay sizler için ELK MOTOR Satış ve Pazarlama Müdürü Alkan DEMIRCIOGLU, ELK MOTORÜretim ve Teknoloji Koordinatörü ve aynı zamanda ELK Genel Müd. Yrd. A. Raif ALTUNSU ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.Kendilerine, ELK Motor fabrika kurulumu sürecinden elektrik motorlarında verimlilik konusuna kadar geniş kapsamlı sorularımızı sorduk. Bizleri aydınlattıkları için teşekkür ederiz. Şimdi sizleri bu güzel söyleşi ile baş başa bırakıyoruz.

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu