• 3,918 TL

  • 4,612 TL

  • 162,19 TL

  • 103.756

MAİNTENANCE İSTANBUL NİSAN 2015 FUARI

Maintenance İstanbul Nisan 2015 Fuarı
02 Şubat 2015 Pazartesi 16:35

16-18 Nisan 2015 tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek “ba­kım teknolojileri ve tesis yönetimi uz­manlık fuarı” başlıyor.Tesis yöneticileri ve bakım profesyonel­lerinin uzmanlık alanlarındakien önemli hedeflerden biri olan sürdürülebilirliğin sağlanmasında gereklilikhalini alan “ile­ri bakım teknolojileri”, İstanbul’daki fu­arında sektöruzmanlarını bir araya ge­tiriyor. 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde, İstanbul LütfiKırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek “ba­kımteknolojileri ve tesis yönetimi uz­manlık fuarı” bu alandaki profesyonelle­reodaklanıyor.

 

“Maintenance” kavramı kendisektörü­nü ve uzmanlık alanını yaratıyor

Endüstriyel işletmelerde “bakım ve tesis yönetimi” kavramı iletanımlanmakta olan alanlar; tesis yapıları ve tüm dona­nımını kapsayan; yatırım-üretim-yöne­timsürecindeki temel ürün ve hizmet gereksinimleri, tesis yönetimi hizmetle­ri,teknolojileri, işletme sürdürülebilir­liği için gerekli olan bakım, validasyon,proses ve kalite kontrol, sertifikasyon, risk yönetimi alanlarının tümünü ifadeediyor. Üretim sürekliliği ve enerji kul­lanımında verimlilik, endüstriyel karlılık,tesis modernizasyonları ve yatırımların geleceğe aktarımı sorunları da, bakımve sürdürülebilirlik konusunu bir faaliyet alanı olarak “maintenance” kavramıile sektörleştirmekte.

 

“Tesis yönetimi” çağdaş işletmelerde başlı başına bir uzmanlıkalanı olduğu gibi; “ileri bakım teknolojileri”, “önleyi­ci bakım”, “kestirimcibakım” vb. birçok kavram da tesis ve işletme sürdürülebi­lirliği için rutin biçimdeuygulanması ge­reken çok önemli işlemleri vurguluyor.

 

Uzmanlık alanları mekanikya da elekt­rik-elektronik olsa da, birçok tesiste bu işlevleri yerine getirendepartmanlarda görev yürüten profesyonellerin “bakım mühendisi/uzmanı” olaraktanımlanma­ları, bu spesifik çalışma alanının gerek teknolojileriyle, gereksede profesyo­nelleri ile sektörleştiğinin göstergesi. Bugün artık neredeyse tümendüstri tesislerinde bakım departmanları ve ba­kım uzmanları, tesis yönetimininönemli bir parçasını oluşturuyorlar, tesis fonksi­yonlarının verimliliğininkorunmasında ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında en­düstriyel süreci yönetiyorlar.

 

Endüstriyel, rezidansiyel ve hizmet te­sislerinin ekonomik işlerliği,geleceğe dönük bakım teknoloji ve gelişmelerin­den, modern tesis yönetimtekniklerin­den faydalanmayı zorunlu hale getiriyor. Üretim prosesleri, kontrolteknikleri, yapısal koruma ve bakım, tesis yönetim modelleri, sertifikasyon verisk yönetimi de, tesis sürdürülebilirliğinin vazgeçil­mez yönetim alanlarıolarak bu alanlar­daki uzmanları ve teknolojileri gerekli kılmakta.

 

Bir uzmanlık platformuolarak: “Mainte­nance İstanbul”

Endüstriyel süreçte çözümler, teknolo­jiler ve gelişmeler...Tesis yöneticileri ve sürdürülebilirlik alanında ürün ve hiz­met üreten“maintenance” uzmanları Nisan ayında bilgi paylaşımları için dü­zenlenen ortakplatformlarında bir araya gelmek üzere hazırlanıyor.

 

Tesislerde üretimden kontrol ve yöneti­me varan tüm süreçtetesis yöneticileri ile bakım uzmanlarının taleplerini ve ba­kım endüstrisinin ürünve hizmet tekno­lojilerini buluşturacak; bu alanda önemli bir network işlevi görecekolan Mainte­nance İstanbul Fuarı, 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek veözellikle “tesislerdeki bakım alanına odaklana­rak”, diğer mevcut endüstrifuarlarından farklılık arz edecek.

 

Özellikle tesis yöne­timi tekniklerini ve ileri bakım teknolo­jilerinibu alanda çalışan profesyoneller ile bir araya getirmeyi hedefleyerek kon­septinibelirleyen Maintenance İstanbul Fuarı; Türkiye’nin sanayi kenti İstanbul vehavzasındaki binlerce tesisin sürdürü­lebilirliği için gelişmeleri takip edenuz­manların her yıl yoğun ziyaretini alacak bir fuar olarak ortaya çıkıyor.

Sektöre duyurulduğuilk andan itibaren Türkiye’de faaliyet gösteren ve ileri ba­kım teknolojilerialanında her biri önem­li markalar olan endüstri kuruluşlarının fuar alanındayer almaya başlamaları da Maintenance İstanbul’un bakım mü­hendisleri ve tesisyöneticilerinin ilgi odağı haline geleceğini gösteriyor.

 

İhti­sas fuarcılığıkonusunda 21 yıllık uzman bir kuruluş olan Akdeniz Tanıtım A.Ş. (www.akdeniztanitim.com) tarafından düzenlenen fuar, kapsamındaki çok sayı­damesleki etkinlik programı ile birlikte Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre veSergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Fuarda, ulusal ve uluslararası platformlardan çoksayı­da uzman ve akademisyenin sunumları ve birlikte gerçekleştirecekleri çeşitli“workshop”lar ile de nitelikli etkinlikler planlanmış bulunuyor.

Maintenance İstanbul Fuarı
Bu haber 3438 defa okundu

DİĞER HABERLER

Asenkron Motorlarda Meydana Gelebilecek Mekanik Arızalar

Asenkron Motorlarda Meydana Gelebilecek Mekanik Arızalar

Asenkron motorlar genel olarak stator, rotor, mil, gövde, yataklar, kapaklar, pervane, muhafaza taşı, aktarma organları gibi mekanik parçalardan oluşur. Bu parçalarda meydana gelebilecek arızaları ve motorun verimine etkilediği durumları inceleyelim.

NSK’dan Sürekli Döküm Makineleri İçin Yeni Bir Silindirik Makaralı Rulman Tipi

NSK’dan Sürekli Döküm Makineleri İçin Yeni Bir Silindirik Makaralı Rulman Tipi

NSK, zorlu çelik endüstrisi uygulamaları için yeni bir silindirik makaralı rulman tipini piyasaya sunuyor. NUB serisi rulmanlar, özellikle sürekli döküm makinelerinin tahriksiz kılavuz makaralarında, örneğin düzleştirme bölümünde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Teşhis Uygulaması Kullanıcıların Arıza Süresini Azaltmasına Yardımcı Oluyor

Teşhis Uygulaması Kullanıcıların Arıza Süresini Azaltmasına Yardımcı Oluyor

Teşhis uygulaması kullanıcıların arıza süresini azaltmasına yardımcı oluyor

ABB Sürücü Servis Atölyesi

ABB Sürücü Servis Atölyesi

ABB Sürücü Servis Atölyesi 2000 yılında Dudullu1 Lokasyonunda hizmet vermeye başlamıştır.

Gleason’un Servis ve Satış Sonrası Hizmetleri

Gleason’un Servis ve Satış Sonrası Hizmetleri

Yatırımlarınızı Gleason Global Servis Programlarıyla koruyabilirsiniz

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu